Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Üdvözöljük a 7es17.hu (a továbbiakban: „Webáruház”) látogatói, vásárlói között!

A jelen Általános Szerződési Feltételek a https://7es17.hu weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vevő) általi használási feltételeit tartalmazza.

A Weboldal üzemeltetője a Pellek Industries Kft (a továbbiakban: „Eladó”).

A Weboldalon azon 16. életévüket betöltött magánszemélyek vásárolhatnak, akik elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik ezt a szabályzatot.

A Weboldal által kínált termékeket mindenki saját felelősségére fogyaszthatja és használhatja!

Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené, az alábbi szabályokat, valamint a Díjtáblázatot gondosan olvassa át! A vásárláshoz és a Weboldal aktív használatához ezen általános szerződési feltételek kifejezett (a továbbiakban: „ÁSZF”) elfogadása szükséges.

A Weboldalon megkötött szerződés nyelve a magyar. A Weboldalon megkötött szerződésekre a magyar jog vonatkozik. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat az Eladó rendelésszámon iktatja, tartja nyilván, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető.

Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Az Adatkezelési tájékoztatót az alábbi linken találja:

Bármely kérdés, észrevétel esetén készséggel állunk rendelkezésére az [email protected] e-mail címen.

A jelen ÁSZF 2017.10.01. napjától hatályos és az a visszavonásig érvényes. Az ÁSZF változását a Weboldalon jól látható módon közzétesszük.

A Webáruházban leadott megrendelésre a leadás időpontjában érvényes ÁSZF az irányadó.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megrendelés véglegesítésével és leadásával Vevő kifejezetten tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek fogadja el az alábbiakat:

Cégnév: Pellek Industries Kft
Cégjegyzékszám: 19 09 516752
Nyilvántartó cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Székhely: 8553 Lovászpatona, Rákóczi Ferenc utca 113
Adószám: 24757081-2-19
Közösségi adószám: HU24757081
Törvényes képviselő: Pellek Krisztián ügyvezető
E-mail cím: [email protected]
Számlavezető bank: Raiffeisen Bank
Bankszámlaszám: 12010855-01417549-00100008
Tárhely szolgáltató: Pellek Industries Kft

 1. Az árak, a megvásárolható termékek köre, a szerződés tárgya:

A Webáruházban feltüntetett eladási árak magyar forintban (HUF) értendő, bruttó árak, azok a mindenkor hatályos általános forgalmi adó (ÁFA) mértékét is tartalmazzák.

Az árak a fizikai áruk esetében a szállítás költségét nem tartalmazzák.

Az Eladó fenntartja az árváltoztatás jogát. A megrendeléskor feltüntetett árakat az Eladó és a Vevő is a megrendelés véglegesítésével elfogadja. Amennyiben a későbbiekben a Vevő a megrendelést módosítja, úgy a módosításkor érvényben lévő árakat tekintik ekkor már felek a módosításra kötelezőnek.

A fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz. Eladó a megrendelt termékek kiszállítását megelőzően, vagy azzal egyidejűleg e-mail útján elektronikus számlát küld Vevőnek.

A szerződés tárgya a Webáruházban található mindazon árucikk, amire a Vevő vásárlási megrendelést rögzít. A termékeket a Vevő kategóriákba rendezve találja meg a Weboldalon. A Weboldalon keresési funkció működik.

A Weboldalon megjelenített termékek kizárólag online, a Webáruházon keresztül vásárolhatók meg.

A Vevő az árucikk tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó képekben és a termékhez kapcsolódó gyártói leírásban találja meg, amit a termék melletti képre kattintva érhet el. A termékek nem rendeltetésszerű használatból fakadó problémákért az Eladó semminemű felelősséget nem vállal. A megrendelés rögzítésével Vevő kijelenti, hogy a megrendelt termék paramétereit, leírását és jellemzőit elfogadja és megismerte.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a feltüntetett információk nem minősülnek orvosi szakvéleménynek és nem is helyettesíthetik azt, így a megrendelt termékek használata esetére konzultáljon orvosával. A termékeket mindenki saját felelősségére fogyaszthatja. Az oldalon található információk a törvény szerint szükséges és elégséges információk, így az Eladó nem vállal felelősséget vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért, ami a bárminemű átmeneti, vagy tartós károsodás esetén, a nem rendeltetésszerű használat, vagy fogyasztás következtében lép fel, illetve abból ered, hogy a Vevő a kezelőorvosa tanácsát nem kérte ki, vagy azokat nem tartotta be. A termékeken található használati utasítások betartása kötelező, attól eltérni csak saját felelősségre lehet!

III. Regisztráció

A Webáruházban a böngészés regisztráció nélkül történhet. A vásárlás kizárólag regisztrációt követően lehetséges.

A regisztráció alkalmával, illetve az adatok frissítésével több szállítási és számlázási cím is felvehető, a regisztrált Vevő a rendelésének folyamatát is nyomon követheti. Az adatok a Bejelentkezés után a „Beállítások” menüpontban változtathatók meg. A telefonszám megadására a szállítási értesítések fogadása érdekében van szükség.

A megadott adatokat csak és kizárólag a megrendelés teljesítése érdekében használjuk fel, azokat bizalmasan kezeljük.

regisztrációhoz az alábbi adatok megadása szükséges: név és e-mail cím.

megrendeléshez az alábbi további adatok megadása szükséges:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám, egyéb kiegészítő adatok)
 • szállítási cím (ország, irányítószám, helység, utca, házszám, egyéb kiegészítő adatok)

Vevő ezen a felületen feliratkozhat az Eladó hírlevelére az erre szolgáló négyzet bejelölésével.

A regisztrációkor a Vevő kifejezetten nyilatkozik az arra szolgáló négyzet bejelölésével, hogy betöltötte-e már a 16. életévét.

A regisztrációt követően a bejelentkezés a kezdő oldalon található „Bejelentkezés” menüpont alatt történik a regisztrált név és e-mail cím megadásával, de a Vevő bejelentkezhet a megrendelés folyamatában is a szállítási név megadásakor.

A regisztráció sikeréről e-mailben kap tájékoztatást a Vevő.

A regisztráció bármikor törölhető az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel. Eladó az üzenet megérkezését követően haladéktalanul köteles törölni Vevő minden, általa rögzített adatát. A törlés nem érinti azonban a már leadott megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok törlését is. A törlést követően a regisztráció visszaállítására nincs mód, azonban Vevő ismét regisztrálhat.

Ha a Vevő elfelejtette a jelszavát, a jelszóemlékeztető szolgáltatást igénybe veheti.

 1. A rendelés

A Webáruház termékeire rendelés a nap 24 órájában leadható.

 1. A Kosár kezelése:

A megvásárolni kívánt termék a „Kosár” elnevezésű/ -t ábrázoló ikonra kattintással helyezhető a virtuális kosárba, melynek tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor megtekinthető a „Kosár” gombra/ikonra kattintva. A kattintással mindig egy termék kerül a Kosárba.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítése előtt bármikor módosítható, Vevő a Kosárba újabb termékeket helyezhet, illetve azokat törölheti. A Kosár ikonra kattintva Vevő tájékoztatást kap az addig ide elhelyezett termékekről, azok áráról, darabszámáról, a rendelés értékéről, szállítási díjról. A Kosárba helyezett termékek mennyiségét a +/- nyilakkal növelheti vagy csökkentheti.

A Kosár tartalma kijelentkezéskor, vagy egy óra inaktív állapot után automatikusan törlésre kerül.

Vevőnek a rendelés bármely szakaszában a megrendelés Eladó részére való elküldéséig a Weboldalon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában, melyet a bejelentkezést követően módosíthat, akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „-” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Ezt követően a szállítási adatok, majd a fizetési adatok és módok megadására kerül sor. Vevő a „Rendelési információk” pont alatt a megrendeléssel kapcsolatos valamennyi információt áttekintheti.

A megrendelés véglegesítéséhez Vevőnek a felületen megjelenő jelölőnégyzet beikszelésével kell nyilatkoznia arról, hogy a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvasta és azokat elfogadja. Az elfogadás a megrendelés véglegesítésének feltétele. A megrendelés véglegesítésével Vevő elküldi a megrendelést, mely fizetési kötelezettséget keletkeztet.

 1. Visszaigazolás:

Az elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

Eladó a megrendelés megküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül e-mailben igazolja vissza a Vevő által megadott szállítási, fizetési és számlázási adatokat, a megrendelt termékek nevét és számát, a fizetendő végösszeget (szállítási költséggel együtt) és tájékoztatást ad a szállítás várható időpontjáról. A visszaigazolás tartalmazza továbbá a rendelés azonosító számát és a rendelés időpontját is.

A visszaigazolással a Vevő és az Eladó között létrejön az érvényes szerződés.

Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legalább 48 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt a fenti adatokkal. Vevőnek a megrendelés elküldését követően legkésőbb 24 órán belül jeleznie kell Eladó felé, ha a megrendelésében hibát talált, hogy így elkerülhetővé váljon a nem kíván tartalmú megrendelés teljesítése.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre vonatkoznak

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet,
 • az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelv rendelkezései.
 1. Fizetési módok:

A Vevő a vételárat bankkártyás fizetés vagy utánvét útján egyenlítheti ki, amit maga választ ki.

Az utánvét díjának vevőre hárítását (400 Forint) az oldal külön jelzi. Az utánvét díja egy kezelési díj amit a szállító tovább hárít a kezelendő készpénz miatt.

Bankkártyás fizetés:

A bankkártyával történő fizetés a Webáruház weboldalán, a Barion (a továbbiakban: „Bank”) internetes, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó fizetési rendszerében zajlik.

A bankkártyás fizetés az alábbi kártyaadatok megadása szükséges a fizetéshez:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben a Vevő kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni!)

A kártyaadatok megadását követően a „Fizetés” gombra kattintva indíthatja el Vevő a tranzakciót. A Bank ellenőrzi a kártya érvényességét és a fedezetét, majd elindítja a kártya megterhelését a megrendelés végösszegével. A tranzakció alatt a böngészőt nem szabad frissíteni, bezárni, és kerülni kell az oldal elhagyását akár az előző oldalra is, mert az a tranzakció meghiúsulásával járhat.

A tranzakció befejezését követően a Bank tájékoztatást nyújt a Vevőnek a fizetés teljesüléséről vagy meghiúsulásáról. Amennyiben a tranzakció meghiúsul, úgy annak okáról és részleteiről számlavezető bankjától kaphat Vevő felvilágosítást.

A kártyás fizetés feltétele, hogy a Vevő böngészője támogassa az SSL titkosítást.

A felsorolt kártyatípusok közül valamennyi, belföldön és külföldön kibocsátott kártya elfogadható, amely internetes fizetésre alkalmas:

 • MasterCard
 • Visa Classic
 • American Express kártyák
 • Kibocsátótól függően Visa Electron – ezen kártyák esetében a kibocsátó határozza meg a kártya internetes használatát
 • az OTP Bank Nyrt. által kibocsátott Maestro kártyák
 • Más bank által kibocsátott Maestro kártyák. Az elfogadás feltétele, hogy a kártyabirtokos kártyáját kibocsátó bank is támogassa a Maestro kártyák e-commerce tranzakciókra történő felhasználhatóságát.
 • Egészségpénztári- és cafeteria kártyák.

Tájékoztató a biztonságos kártyás fizetésről:

A kártya adatok megadása a Bank által biztosított internetes (böngészős) felületen megy végbe, azaz a Webáruház és a Vevő által megadott adatokból együttesen állnak elő a tranzakció adatai. A bankkártya adatok biztonságos továbbításáért (a fizetőfelület vevői oldala és a bank között) a Bank felel.

A Vevő kiválasztja a kifizetendő árut, szolgáltatást a Webáruház felületén, összeállítja a vásárlói kosarát és kiválasztja a bankkártyás fizetési módot.

A Webáruház a Barion fizetőfelületével áll kapcsolatban. Biztonságos csatornán azonosítja magát a Bank felé és átküldi a tranzakció azonosítóját és összegét.

Ezzel egy időben a Webáruház alkalmazás átirányítja a Vevőt a fizetőfelület banki oldalára. A banki oldal megjeleníti a Webáruház nevét és a tranzakció összegét.

A Vevő a Bank felületén, biztonságos környezetben megadja a tranzakció kiegyenlítéséhez szükséges bankkártya adatokat.

A banki oldalon így már minden adat a rendelkezésére áll a fizetéshez. Végrehajtja a fizetési tranzakciót, amelynek eredményét közli a Webáruház felé.

A Vevő felelőssége, hogy a vásárlásaival kapcsolatos adatait, különösen a tranzakció adatait nyilvántartsa, és ügyeljen arra, hogy kártyaadatai ne kerülhessenek illetéktelen személyek tudomására!

Átutalás:

Az „átutalás” fizetési mód választása esetén a Vevő a megrendelt termékek banki átutalás útján teljesíti az oldalon keresztül kapott instrukciók alapján az itt is megadott számlaszámra. 12010855-01417549-00100008


 1. Kiszállítás

A megrendelt termékeket  Express One futárszolgálattal szállítjuk ki Vevőink részére a Weboldalon megadott címre, vagy a kiválasztott Express One Pontra. A kiszállítással kapcsolatosan a Szállítási információk menüpontban tájékozódhat.

Házhozszállítás:

A futárszolgálat a csomagokat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a Vevők részére. A csomag aktuális helyzetéről Eladó értesítést küld a Vevő részére e-mailben a regisztrációban megadott e-mail címre.

Sikertelen kézbesítés esetén a futár értesítést hagy, melyen megtalálható azonosító szám segítségével a futárszolgálattal felvehető a kapcsolat a csomag kézbesítése ügyében, akár új cím és időpont is megadható. Ennek hiányában a futár még egy alkalommal, a következő munkanapon kíséreli meg a csomag kiszállítását. Ha a második kiszállítás is sikertelen, úgy a futár visszaszállítja a csomagot az Eladónak, aki a megrendelést törli és a termékkel szabadon rendelkezhet. Vevő új megrendelés esetén igényelheti a termék ismételt kiszállítását a szállítási díj előlegezése mellett.

Vevő köteles ellenőrizni a csomag átvételekor annak állagát, épségét. Ha a csomag sérült, köteles jelezni a futárnak, és kezdeményeznie kell jegyzőkönyv felvételét. Az átvételt megelőzően megsérült csomagokat az Eladó díjmentesen visszaszállíttatja. Az Eladó kizárja a felelősségét az átvételt követően tapasztalt sérülésekért.

 

VII. Kiszállítási határidők:

Eladó a megrendeléseket késedelem nélkül igyekszik teljesíteni, a kiszállítás várhatóan 3-5 munkanap alatt megtörténik. A kiszállítási határidő legfeljebb 30 nap, amennyiben a felek eltérően nem állapodtak meg. Eladó késedelme esetén a Vevő póthatáridőt tűzhet a teljesítésre, melynek eredménytelen elteltével a Vevő jogosulttá válik a szerződéstől elállni, ha az Eladó a teljesítést megtagadta, vagy a szerződést a felek megállapodása vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési határidőben és nem máskor kellett volna teljesíteni.

VIII. Elállási jog gyakorlása

A Vevő az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. aa) a terméknek,
 2. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhatja.

Ezek a rendelkezések nem érintik a Vevő azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Az elállási szándékot tartalmazó, egyértelmű nyilatkozatot Vevő az Eladó I. pontban foglalt elérhetőségein közölheti (e-mailen, faxon, postai úton, futárszolgálat igénybe vételével stb.). Az egyértelmű, elállási szándékról szóló nyilatkozás mellett szükséges feltüntetni a gyorsabb ügyintézés érdekében a megrendelés azonosítóját vagy a számla sorszámát, valamint azt a bankszámlaszámot, melyre a vásárlás összegének visszautalását Vevő kéri!

Az elállási nyilatkozat megtételére nyitva álló határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a Vevő az utolsó napon nyilatkozatát postai úton feladja, elfaxolja, vagy e-mail üzenetét megküldi Eladó részére. Vevő köteles a megrendelt terméket is az elállásra nyitva álló határidőn belül postai úton Eladó székhelyére feladni, vagy a futárszolgálatnak átadni. Az elállással járó költségeket Vevő viseli, kivéve, ha egyedi megállapodás alapján azt az Eladó átvállalta. Az elállással kapcsolatos költségeknek a termék visszaküldésével, illetve az elállási nyilatkozat közlésével járó költségek minősülnek, ezen túl az elállással kapcsolatos egyéb költség a Vevőt nem terheli. Eladó utánvéttel küldött csomagot nem vesz át.

A határidők megtartásának igazolása Vevőt terheli. Eladó az elállási nyilatkozat, illetve a visszaküldött termékek megérkezését és az átvett termékek állapotát e-mailben igazolja vissza.

Elállás esetén az Eladó visszatéríti a Vevőnek a teljes vételárat, a szállítási költséggel együtt, kivéve, ha a Vevő nem az Eladó által felkínált legolcsóbb, általános kiszállítási formát választotta.

A visszatérítés az azt követő 14 (tizennégy) naptári napon belül történik, hogy Eladó értesül a Vevő elállási szándékáról, azonban a kifizetést mindaddig visszatarthatja, amíg a Vevő által visszaküldött termék(ek) megérkezik, vagy a Vevő hitelt érdemlő módon nem igazolja a visszaküldést.

A visszatérítés az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező, kivéve, ha a Vevő ettől eltérő fizetési módhoz adja hozzájárulását. Az eltérő visszatérítési mód választásával többletköltség a Vevőt nem terheli.

A Vevőt felelősség terheli az átvett termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó fogyasztói használatból következik, mely értékcsökkenés megtérítésére az Eladó a jogát fenntartja.

Vevő a megrendelés véglegesítésével kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem illet meg elállási jog azon megrendelt, zárt csomagolású termékek esetében, amik egészségvédelmi vagy higiéniai okból az átvételt követő felbontás után már nem küldhetők vissza. Ezek a termékek pl. az étrendkiegészítők. A termék felbontását követően ugyanis nem zárható ki, hogy a termék baktériumokkal, emberi testtel, testnedvekkel stb. érintkezik, így higiéniai és/vagy egészségügyi okból annak visszavétele, ismételt értékesítése nem lehetséges, annak Eladó által a Weboldalon garantált minősége már nem biztosítható. Ezen termékeket Vevő akkor küldheti vissza, ha azokat nem bontotta fel, védőcsomagolásukat nem távolította el. Ugyanígy kizárja az elállás jogát Eladó a romlandó, vagy a minőséget rövid ideig megőrző termékek esetében.

 1. Szavatosság

Az Eladó hibás teljesítése esetén Vevő kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

 1. a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet; vagy
 2. b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vevő az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidőben érvényesítheti szavatossági igényét azon termékhibák esetében, amik a termék átadásának időpontjában már léteztek. A kétéves elévülési határidőn túl Vevő kellékszavatossági igényt az Eladó felé ne tud érvényesíteni.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni. Ez a határidő a hiba felfedezésétől számított legfeljebb kettő hónap lehet.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Az érvényesítés feltétele a számla, vagy számlamásolat bemutatása. A vélelmet az Eladó megdöntheti, ha bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történt átadást követően keletkezett. Ennek sikeres bizonyítása esetén az Eladó nem fogadja el a Vevő szavatossági igényét.  A teljesítéstől számított hat hónap elteltét követően Vevő köteles bizonyítani azt, hogy az általa felismert hiba a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a Vevő – választása szerint – Eladóval szemben kellékszavatossági igényt, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt csak egyféle igényt érvényesíthet a Vevő. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyidejű, párhuzamos érvényesítése nem lehetséges.

Termékszavatossági igényként Vevő a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibájának bizonyítása Vevőt terheli. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényt Vevő a gyártóval szemben is érvényesíthet. Gyártónak a termék előállítója és forgalmazója minősül.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a)a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b)a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c)a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

A szavatossági igények bejelentése az I. pontban foglalt elérhetőségeken történhet Eladó felé.

Jótállás

Eladó nem értékesít az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékeket.

 1. Panaszkezelés

Vevő a Weboldal használatával, a megrendelt termékekkel, Eladó szolgáltatásával kapcsolatos kifogásait az I. pontban foglalt elérhetőségeken jelezheti Eladó felé szóban és/vagy írásban, aki azt a lehető legrövidebb időn belül lehetőség szerint orvosolja. Az Eladó a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amit öt évig a panaszra tett érdemi nyilatkozatával együtt megőriz. A felvett jegyzőkönyvet az arra adott válaszával együtt Eladó e-mail útján és postai úton is közöl a Vevővel. Eladó a hozzá érkezett panaszt 30 napon belül érdemben válaszolja meg. A panasz elutasításáról írásbeli értesítést küld Eladó Vevőnek.

Amennyiben felek a közöttük lévő fogyasztói jogvitát nem tudják rendezni, úgy a Vevő a lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerint, illetve az Eladó székhelye illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti annak eljárását.

Vevői vitarendezésre az Európai Unió viterendezési oldalán is lehetőség van az alábbi elérhetőségen: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Eladó nyomatékosan felhívja a Vevők figyelmét az ÁSZF betartására! Az ÁSZF rendelkezéseinek megsértése esetén Eladó értesítést küld e-mailben a Vevőnek, felhívja a figyelmet az ÁSZF betartására. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy Vevő fiókját felfüggessze, törölje, időlegesen vagy véglegesen megszüntesse a Weboldalhoz történő hozzáférést, megakadályozza a Vevő IP címét használó eszközök Weboldalhoz történő csatlakozását, illetve jogi eljárást indítson.

 1. Engedményezés és jogátruházás

Eladó jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit másra átruházni. Vevő a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja azokat az Eladóval szemben fennálló ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

Az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül a Vevő nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására.

XII. ÁSZF módosítása

Eladó jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vevő Weboldalon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldal első használata alkalmával válnak hatályossá Vevővel szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

Kapcsolat

Pellek Industries Kft.
8553 Lovászpatona, Rákóczi Ferenc utca 113.
Adószám: 24757081-2-19

Közösségi média

Az online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja. MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013.

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérjük, hogy engedélyezze a sütik használatát, vagy zárja be az oldalt. További információ

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close